Thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2014

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH SỬ MÁCCÔ Ngày 2 5 tháng 4
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH SỬ MÁCCÔ
Ngày 2 5 tháng 4
Tin Mừng thánh Máccô  16,15-20
1Ph 5,5b- 11

Tin Mừng

15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.


15 He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature.

16 Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned.

17 These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages.

18 They will pick up serpents (with their hands), and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover."


19 So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God.

20 But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs.) 3

I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 16,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. Đức Giêsu nói với các môn đệ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ làm gì? (Mc 16,5)
a. Loan báo ơn cứu độ đã đến
b. Loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa
c. Loan báo sự giải thoát của Ítraen
d. Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo

a2. Những ai tin và làm gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)
a. Đi theo các tông đồ
b. Thực hành những điều các tông đồ dạy
c. Chịu phép rửa
d. cả a, b và c đúng

a3. Những ai không tin thì sẽ bị điều gì? (Mc 16,16)
a. Sa hỏa ngục
b. Chết đời đời
c. Giam vào ngục tù
d. Kết án

a4. Nhân danh ai, những ai có lòng tin sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những thứ tiếng mới lạ? (Mc 16,17)
a. Nhân danh Thiên Chúa
b. Nhân danh Giáo Hội
c. Nhân danh luật Môsê
d. Nhân danh Thầy

a5. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: (Mc 16,17-18)
a. Trừ được quỷ
b. Uống nhầm thuốc độc cũng chẳng sao
c. Đặt tay trên người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe
d. Cả a, b và c đúng

B.  THÁNH SỬ MÁCCÔ

1b. Mẹ của Thánh sử Máccô tên là gì? (Cvtd 12,12)
a. Anna
b. Maria
c. Êlisabét
d. Gioanna

2b. Thánh Máccô là người Do thái, thuộc chi tộc Lêvi, ngài là học trò của ai?
a. Ông Gamalien
b. Thánh Gioan
c. Thánh Giacôbê
d. Thánh Phêrô

3b. Dấu hiệu của Thánh Máccô là gì?
a. Con người
b. Con sư tử có cánh
c. Con bò
d. Chim phượng hoàng

4b. Vì ghen tức, ích kỷ, những lương dân đã quyết tâm hãm hại Máccô. Họ đã bắt thánh nhân với mục đích lăng mạ, bêu xấu Ngài và đã biết ngài bằng cách nào?
a. Treo cổ
b. Chém đầu
c. Quăng cho sư tử giày xé
d. Lôi kéo Ngài trên đường đá ghồ ghề, lởm chởm cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối cùng

5b. Thánh sử Máccô bị giết chết vào năm nào?
a. Năm 60
b. Năm 67
c. Năm 70
d. Năm 100


III. Ô CHỮ Những gợi ý

01. Những ai không tin thì sẽ bị điều gì? (Mc 16,16)

02. Những ai tin và chịu điều gì sẽ được cứu độ? (Mc 16,16)

03. Nhân danh ai những người có lòng tin sẽ trừ được quỷ? (Mc 16,17)

04. Đức Giêsu nói với các môn đệ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thọ tạo? (Mc 16,5)

05. Khi đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được gì? (Mc 16,18)

06. Dù có uống nhầm thuốc độc thì những người này thế nào? (Mc 16,18)

07. Những ai tin và chịu phép rửa thì được điều gì? (Mc 16,16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
Tin Mừng thánh Máccô 16,15


VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH SỬ MÁCCÔ

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Thánh sử Máccô

* Tin Mừng thánh Máccô 16,15

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

A.
a1. d. Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo
(Mc 16,5)
a2. c. Chịu phép rửa (Mc 16,16)
a3. d. Kết án (Mc 16,16)
a4. d. Nhân danh Thầy (Mc 16,17)
a5. d. Cả a, b và c đúng (Mc 16,17-18)

B. THÁNH SỬ MÁCCÔ

1b. b. Maria (Cvtd 12,12)
2b. d. Thánh Phêrô
3b. b. Con sư tử có cánh
4b. d. Lôi kéo Ngài trên đường đá ghồ ghề, lởm chởm cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối cùng
5b. b. Năm 67

III. Ô CHỮ

01. Kết án (Mc 16,16)
02. Phép rửa (Mc 16,16)
03. Thầy (Mc 16,17)
04. Tin Mừng (Mc 16,5)
05. Mạnh khỏe (Mc 16,18)
06. Chẳng sao (Mc 16,18)
07. Cứu độ (Mc 16,16)

Hàng dọc : Thánh sử

NGUYỄN THÁI HÙNG
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/


THÁNH MÁC-CÔ, (St. Mark)
tác giả sách Tin Mừng, ngày 25/4

Thánh Mác-cô là một trong bốn tác giả đã ghi lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Bốn thánh sử viết Tin Mừng của Chúa Giêsu là Matthêu, Máccô, Luca và Gioan. Tất cả bốn thánh sử, mỗi người một vẻ, mỗi người một cách đã tường thuật đầy đủ cuộc đời của Chúa Giêsu. Thánh Mác-cô đã được Chúa gọi mời, tuyển chọn để trở nên tông đồ và là một người tường thuật lại đời sống của Chúa Giêsu.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI


Chúa Giêsu khi muốn chọn ai, Ngài đã cầu nguyện lâu giờ vì việc tuyển chọn con người là một công việc hết sức quan trọng. Chúa chọn ai là do quyết địnnh hoàn toàn tự do của Ngài. Ơn gọi của một con người nói lên tình thương và sự nhưng không của Chúa Giêsu. Vì yêu con người, Chúa đến trần gian và cũng vì yêu con người, Ngài tuyển chọn, cất nhắc con người với tất cả sự tự do của Ngài. Thánh Mác-cô là người Do Thái, thuộc dòng họ Lêvi. Sau khi Chúa lên trời, thánh nhân theo thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng sang La mã. Thánh nhân được thánh Phêrô trìu mến và yêu thương, nâng đỡ cách đặc biệt. Thánh Mác-cô hăng say giảng đạo và nhờ lòng nhiệt thành, hăng say loan báo Tin Mừng cho Chúa Giêsu, nhiều người đã quay trở về với Chúa và Giáo Hội. Số người trở lại càng ngày càng đông, nhưng không có một tài liệu nào để giúp giáo dân học hỏi và tham khảo. Nhiều người ao ước có một bản viết về cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Với những yêu cầu và khao khát của nhiều người. Thánh Mác-cô đã viết lại cuộc đời của Chúa Giêsu một cách mạch lạc và rõ ràng theo chương mục dựa theo lời giảng dạy của thánh Phêrô. Thánh Phêrô đã cho phép phổ biến và dùng trong giáo đoàn. Thánh Mác-cô sau đó đã được thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi sai đi truyền giáo ở Ai Cập. Với lòng nhiệt thành, đạo đức, tài hùng biện và lợi khẩu, thánh nhân đã đưa rất nhiều linh hồn về với Chúa. Thánh Mác-cô là vị sáng lập và là Giám Mục đầu tiên của giáo đoàn Alexandria.

THÁNH MÁC-CÔ ĐƯỢC PHÚC TỬ ĐẠO


Được Chúa mời gọi, thánh Mác-cô đã đáp trả lại lời gọi mời yêu thương của Chúa. Với lòng đạo đức, trí thông minh, sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, thánh Mác-cô đã đem muôn vàn người trở về với Chúa. Vì ghen tức, ích kỷ, những lương dân đã quyết tâm hãm hại Người. Họ đã bắt thánh nhân với mục đích lăng mạ, bêu xấu Ngài và lôi kéo Ngài trên đường đá ghồ ghề, lởm chởm cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25 tháng 4 năm 67. Với những công đức to lớn, với cuốn Tin Mừng thánh Mác-cô để lại, danh của thánh nhân mãi mãi ngời sáng trong Giáo Hội và triều thiên vinh hiển Thiên Chúa trao cho Ngài muôn đời sẽ rực sáng trên nước trời. Mãi mãi nhân loại và đặc biệt Giáo Hội sẽ tôn vinh thánh nhân vì lòng nhiệt thành, sự thánh thiện và gương sáng thánh nhân để lại cho dân Chúa.

“Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Mác-cô vinh dự rao giảng và ghi chép Tin Mừng. Xin cho chúng con được hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy để trung thành bước theo Chúa Kitô “( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


http://www.simonhoadalat.com/suyniem/saints/Thang4/Ngay25.htm

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh FIDÊLÊ Đệ SIGMARINGA Tử Đạo Ngày 24 tháng 04

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh FIDÊLÊ Đệ SIGMARINGA Tử Đạo

Ngày 24 tháng 04

Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22

Tin Mừng


Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13: 9-13; Lc 21: 12 -19 ).
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.


17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.

19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.

20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.

21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.

22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..


II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)
a. Người đời
b. Thế gian
c. Kẻ thù
d. Phái Pharisêu

a2. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ? (Mt 10,17)
a. Thượng tế
b. Các hội đường
c. Vua chúa
d. Quân La mã

a3. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
a. Quan tòa
b. Thượng tế
c. Chúa Thánh Thần
d. Thiên Chúa

a4. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,21)
a. Khinh bỉ
b. Thù ghét
c. Chế nhạo
d. Loại trừ

a5. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)
a. Thiên Chúa chúc phúc
b. Hưởng Nước Trời
c. Cứu thoát
d. Gọi là con Thiên Chúa


B. Thánh FIDÊLÊ Đệ SIGMARINGA Tử Đạo

01. Thánh Fidelê, tên thật là Marê Rey, sinh ra năm 1528 ở Sigmaringa thuộc nước nào?
a. Nước Đức
b. Nước Ý
c. Nước Pháp
d. Nước Áo

02. Trước khi trở thành thầy Dòng, Thánh Fidelê làm nghề gì?
a. Thầy giáo dạy trung cấp
b. Nhà Kinh doanh
c. Luật sư
d. Binh sĩ

03. Đây là nhà dòng mà thánh Fidele xin gia nhập:
a. Dòng Đa Minh
b. Dòng Tên
c. Dòng Phanxicô
d. Dòng Biển Đức

04. Thánh Fiđêlê đã bị những kẻ lạc giáo giết ngày 24 tháng 04 năm 1622 bằng cách nào?
a. Đánh đập dã man
b. Bị gươm đâm
c. Treo cổ
d. Chỉ có a và b đúng.

05. Trước khi chết, thánh Fidele đã nói gì?
a. Anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi
b. Lạy Chúa, con phó thác hồn con trong tay Chúa
c. Lạy Chúa, xin cứu giúp con
d. Tôi hiến mạng sống tôi để các bạn nhận biết đức tin của tổ tiên chúng ta.

III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

01. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)

02. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)

03. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)

04. Khi người ta nộp anh em, … không phải chính anh em nói, mà là ai của cha anh em nói trong anh em? (Mt 10,20)

05. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và ai được biết? (Mt 10,18)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“ Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,20


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh FIDÊLÊ Đệ SIGMARINGA Tử Đạo
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Thánh FIDÊLÊ Đệ SIGMARINGA Tử Đạo

* Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22 :

“Vì danh Thầy,
anh em sẽ bị mọi người thù ghét”.


II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. a. Người đời (Mt 10,27)
a2. b. Các hội đường (Mt 10,17)
a3. d. Thiên Chúa (Mt 10,19)
a4. b. Thù ghét (Mt 10,21)
a5. c. Cứu thoát (Mt 10,22)

B. Thánh FIDÊLÊ Đệ SIGMARINGA Tử Đạo

01. a. Nước Đức
02. c. Luật sư
03. c. Dòng Phanxicô
04. d. Chỉ có a và b đúng.
05. d. Tôi hiến mạng sống tôi để các bạn nhận biết đức tin của tổ tiên chúng ta.

III. Ô CHỮ 

01. Cứu thoát  (Mt 10,22)
02. Thiên Chúa (Mt 10,19)
03. Người đời (Mt 10,27)
04. Thần Khí  (Mt 10,20)
05. Dân ngoại (Mt 10,18)

Hàng dọc : Tử Đạo

NGUYỄN THÁI HÙNG
Ngày 24-04

Thánh FIDÊLÊ Đệ SIGMARINGA
Tử Đạo - (1528 - 1622) 
Thánh Fidelê, tên thật là Marê Rey, sinh ra năm 1528 ở Sigmaringa nước Đức. Sau những ngày trong tuổi thơ ấu trong trắng vô tội, Ngài được gởi đi học tại đại học tại Friburg, Thụy Sĩ. Để tự chủ, Marê thực hiện nhiều việc bỏ mình nghiêm ngặt. Khi đã hoàn tất cấp bậc tiến sĩ về triết học, Ngài đã tỏ ra rất mực khôn ngoan đến nỗi người ta gọi Ngài là triết gia Kitô giáo.

Năm 1604, công tước Stotzngen xin Ngài hứơng dẫn cho con mình và hai nhà quí phái khác trong một cuộc du hành khắp các vương quốc Âu Châu để học hiểu. Cuộc du hành kéo dài sáu năm. Marê đã khuyên nhủ họ nhiều điều không thể quên được. Ngài thúc giục họ phải biết thắng vượt chính mình: - Sống xa hoa nhẹ dạ, người ta bất xứng với vinh quang thực mà chỉ chinh phục được bằng nỗ lực và bằng việc chà đạp vui thú dưới chân.

Sau cuộc viễn du những nhà quí phái trẻ muốn Ngài đừng bỏ họ. Ngài đã theo học luật. Và sau khi nhận bằng tiến sĩ luật Ngài lập văn phòng luật sư ở Colmar. Ngài quyết thực thi đức ái đến nỗi Ngài được gọi là luật sư của dân nghèo. Nhưng nghề nghiệp đã cứu giúp Ngài khám phá ra được những bất lương của cuộc đời. Quyết định theo đuổi đời sống hoàn hảo,
Ngài tới gõ cửa dòng Phanxicô. Năm 1612 Ngài được danh hiệu Fiđêlê.
Vị luật sư trở thành thầy dòng làm cho ma quỉ tức giận. Trước các cơn cám dỗ, thày Fiđêlê bối rối, nhưng thử thách tan biến khi Ngài đến giải bày nỗi lòng với một linh mục giàu kinh nghiệm, Người đã dạy Ngài cầu nguyện nhiều hơn, 

Fiđêlê đã khẩn cầu tha thiết. - Lạy Chúa cứu chuộc con, xin trả lại niềm vui cần thiết và bình an tâm hồn. Xin hãy tẩy sạch mọi nghi ngờ để ý Chúa được thực hiện và để con thắng vượt quân thù, thắng con người và những đam mê của con.

Fiđêlê nỗ lực hy sinh hãm mình cho đến khi Thiên Chúa ban lại bình an cùng ánh sáng cho Ngài. Từ đó thánh nhân luôn trung thành quảng đại hiến mình cho Chúa. Ngài nói: - Thật bất hạnh nếu tôi là một chiến sĩ dưới quyền thủ lãnh đầu đội mão gai, mà lại chiến đấu một cách yếu hèn.

Khi được chọn làm bề trên tu viện ở Weltkirvhen, Ngài được ơn làm phép lạ để hoán cải người ta. Gặp thời dịch tể, Ngài hết mình phục vụ các bệnh nhân. Người ta thấy Ngài ở khắp nơi, trong nhà thương, ở tư gia, chạy trên đường phố, săn sóc thân xác linh hồn mọi người và thường chữa lành cho cả hồn lẫn xác.

Lạc giáo tàn phá miền Grisons. Đức giáo hoàng giao cho thánh Fiđêlê trách nhiệm đối phó với nhón người theo pháí Calvin. Thánh nhân giã từ tu viện, để lại bao nhiêu là xúc động, Ngài từ biệt dân Weltkirchen như đi chịu tử đạo. 

Nhưng với các bạn đồng hành, Ngài khích lệ: - Nào chúng ta lên đường tới nơi mà Chúa kêu gọi và mùa gặt thúc bách.

Ngài giảng cho dân chúng, dạy người nghèo, thông truyền giáo lý cho trẻ em. 

 
Để cứu một linh hồn, Ngài cũng sẵn sàng đi chân không vượt qua mọi sỏi đá tuyết sương. Những người Thệ phản bực tức vì sự anh dũng của thánh nhân nên họ quyết thủ tiêu Ngài. Thư từ Ngài viết còn ghi: - Thày Fiđêlê sẽ sớm làm mồi cho sâu bọ.

Một lần kia, sau bài giảng hùng hồn, thánh nhân xin bạn mình ngồi tòa giải tội vì Ngài phải đi Seewis không biết có điều gì sẽ xảy ra, nhiều người lo lắng cầu nguyện cho Ngài. 

Một người đã hỏi : - Nếu các người theo lạc giáo tấn công thì Cha làm sao ?

Thánh Fiđêlê trả lời : - Tôi sẽ làm như các vị tử đạo. Tôi sẽ vui mừng đón nhận cái chết vì tình yêu Chúa và coi đó như một ân huệ lớn lao dành cho tôi.

Ngài thường nói : - Lạy Chúa, con phải chịu khó với Chúa nếu con muốn được hoàn toàn thuộc về Chúa.

Tại Seewis, Ngài rung chuông tập họp dân chúng lại. Một riếng súng nổ, nhưng không trúng Ngài. Trên đường về Grisch, Ngài bị một nhóm binh sĩ lạc giáo xông vào đánh đập, Ngài chỉ nói được trong hơi thở yếu ớt: -
Tôi hiến mạng sống tôi để các bạn nhận biết đức tin của tổ tiên chúng ta.Bị đập, Ngài vẫn gắng gượng để thốt lên : - Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Mẹ Maria, xin giúp đỡ con.

Và Ngài đã xin Thiên Chúa tha cho kẻ thù mình và gục ngã dưới lưỡi gươm ngày 24 tháng 04 năm 1622.VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIÔRGIO (GEORGE) TỬ ĐẠO

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIÔRGIO (GEORGE) TỬ ĐẠO
Ngày 23 tháng 4
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19Tin Mừng

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.


19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,18
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..


II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Hướng dẫn
c. Gìn giữ
d. Chúc phúc

a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Canh giữ
c. Cầu nguyện
d. Ban nhiều dấu lạ

a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha
b. Giáo Hội
c. Các Ngôn sứ
d. Ông Môsê

a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian
b. Vua chúa
c. Ma quỷ
d. Cả a, b và c đúng

a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ
b. Đe dọa ma quỷ
c. Xua trừ ác thần
d. Cầu nguyện

B. THÁNH GIÔRGIO (GEORGE) TỬ ĐẠO

b1. Thánh George (Giorgio) sinh ra tại Cappatocia trong một gia đình quyền quí. Cha Ngài là lương dân, mẹ Ngài là một Kitô hữu. Khi thân phụ qua đời, Ngài theo người mẹ về đâu để sinh sống?
a. Palestine.
b. Ai cập
c. Hy lạp
d. Rô ma


b2. Thánh George đầu quân làm sĩ quan cao cấp dưới triều hoàng đế nào?
a. Hoàng đế Trajano
b. Hoàng đế Constance
c. Hoàng đế Diocletianô
d. Hoàng đế Xê da

b3. Vì chỉ trích một cách công khai sắc chỉ cấm đạo của hoàng đế, nên thánh George đã bị những hình phạt gì?
a. Giam vào ngục tối
b. Cột vào bánh xe với dao bén và mũi nhọn mà xoay vòng
c. Đánh đòn
d. Cả a, b và c đúng

b4. Tại đền thờ thần Apolô, Thánh Giorgiô hỏi tượng thần có phải là Thiên Chúa để cho chúng tôi dâng lễ vật không ? Tượng thần bỗng lên tiếng : - Không, tôi không phải là Thiên Chúa. Và thánh George đã làm gì để tượng thần vỡ tan thành?
a. Làm dấu thánh giá
b. Xông hương
c. Rảy nước thánh
d. Cả a, b và c đúng

b5. Quốc gia nào đã chọn thánh George làm bổn mạng?
a. Hy Lạp
b. Anh
c. Pháp
d. Ba Lan

III. Ô CHỮ Những gợi ý


01. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai? (Ga 17,15)

02. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ? (Ga 17,17)

03. Đức Giêsu xin gìn giữ ai trong danh Cha ? (Ga 17,11b)

04. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)

05. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)

06. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)

07. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

08. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)

09. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư hỏng, trừ đứa con thế nào? (Ga 17,12)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Vì họ,
con xin thánh hiến chính mình con,
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIÔRGIO (GEORGE) TỬ ĐẠO
Ngày 23 tháng 4
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

THÁNH GIÔRGIO (GEORGE) TỬ ĐẠO

* Tin Mừng thánh Gioan 17,18 :

“Như Cha đã sai con đến thế gian,
 thì con cũng sai họ đến thế gian”.

II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17,15)

B. THÁNH GIÔRGIO (GEORGE) TỬ ĐẠO

b1. a. Palestine.
b2. c. Hoàng đế Diocletianô
b3. d. Cả a, b và c đúng
b4. a. Làm dấu thánh giá
b5. b. Anh

III. Ô CHỮ 

01. Ác thần (Ga 17,15)
02. Thánh hiến (Ga 17,17)
03. Môn đệ (Ga 17,11b)
04. Kinh Thánh (Ga 17,12)
05. Niềm vui (Ga 17,13)
06. Gìn giữ (Ga 17,15)
07. Truyền lại (Ga 17,14)
08. Thế gian (Ga 17,15)
09. Hư hỏng (Ga 17,12)

Hàng dọc : Chết Vì Yêu

NGUYỄN THÁI HÙNG

Ngày 23-04 Thánh GIORGIÔ Tử Đạo
Thánh GIORGIÔ 
Tử Đạo (+303) 

Thánh Giorgiô chịu chết vì đạo ở Lydda, Palestine có lẽ trước thời vua Constantinô. Đó là tất cả những gì chúng ta biết chắc về vị thánh thời danh này. Nhưng lòng tôn kính dành cho Ngài lan rộng cách mau chóng. Người Đông phương gọi Ngài là vị tử đạo vĩ đại, người Hy lạp mừng kính Ngài, các hiệp sĩ suy tôn Ngài, nước Anh chọn Ngài làm thánh bổn mạng và lễ kính của Ngài được coi là lễ nghỉ bắt buộc, tại đây cho tới năm 1778.

Có nhiều sách viết về thánh Giorgio nhưng lại khác biệt và không liên hệ gì với nhau:

Một tài liệu kể rằng: Thánh nhân sinh ra tại Cappatocia trong một gia đình quyền quí. Cha Ngài là lương dân, mẹ Ngài là một Kitô hữu. Khi thân phụ qua đời, Ngài theo người mẹ về Palestine. Sau này, Ngài ôm mộng làm lính chiến. Diocletianô đã nhận thấy khả năng chiến đấu của Ngài nên dù còn rất trẻ, Ngài đã được xếp vào hàng sĩ quan cao cấp. Nhưng khi vị vua này ra sắc chỉ cấm đạo, Giorgiô đã can đảm chỉ trích ông trước hội nghị về sắc chỉ bất công này. Lời biện hộ làm mủi lòng người nghe, nhưng nhà vua đã nổi giận và ra lệnh hành hạ thánh nhân, Ông còn cho cột thánh nhân lại và giam vào ngục tối. Ông còn cho cột thánh nhân vào bánh xe với dao bén và mũi nhọn mà xoay vòng. Những hình phạt còn nhiều thứ độc dữ như đánh đòn, dầu sôi... 

Tuy nhiên, khi tưởng thánh nhân đã chết, thì một phép lạ đã chữa lành mọi vết thương. Thấy mọi cực hình đều vô hiệu, nhà vua dịu giọng mở lời khuyên nhủ. Thánh nhân xin vua cho đến đền thờ. Tưởng thành công, ông đã triệu tập dân chúng lại và dọn sẵn lễ vật cho Giorgiô dâng kính các ngẫu thần. 

Tại đền thờ, thánh nhân dùng tượng thần Apolô mà hỏi: - Người có phải là Thiên Chúa để cho chúng tôi dâng lễ vật không ?

Tượng thần bỗng lên tiếng : - Không, tôi không phải là Thiên Chúa.

Thánh Giorgiô liền làm dấu thánh giá và tượng thần đổ vỡ tan tành.

Mọi người run sợ. Nhà vua truyền lệnh chém đầu thánh nhân ngày hôm đó.