Thứ Năm, ngày 08 tháng 12 năm 2016

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.

08/12/2016
Thứ Năm tuần 2 mùa vọng
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.
Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

* Ngay từ giây phút đầu tiên trong đời, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi vương bất cứ tội lỗi nào, nhờ ân sủng do cái chết của Con mình. Như vậy, tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được đặt căn bản trên đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, cũng như được ct lên tri là hình nh tiên báo Hi Thánh. Thiên Chúa mun cho Hi Thánh không tỳ , không vết nhăn, hoc bt c mt khuyết đim nào.


BÀI ĐỌC I:   St 3, 9-15. 20
"Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ".
Trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: "Ngươi đang ở đâu?" Ông đã thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp".
Chúa phán bảo ông rằng: "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?" Ađam thưa lại: "Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn".
Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: "Tại sao ngươi đã làm điều đó?" Người phụ nữ thưa: "Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn".
Thiên Chúa phán bảo con rắn: "Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người".  Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.  Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA:  Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
Đáp: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu (c. 1a).
1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.    - Đáp.
2)  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.    - Đáp.
3)  Khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ mừng vui, và đàn ca.    - Đáp.
BÀI ĐỌC II:   Ep 1, 3-6. 11-12
"Từ trước khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Đức Kitô".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Đức Kitô. Bởi Người đã kén chọn chúng ta trong Đức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người. Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người, qua Đức Giêsu Kitô, theo như ý Người sở định, cho được ca ngợi vinh quang ân sủng của Người, ân sủng mà Người ban tặng chúng ta trong Con yêu quý của Người.
Cũng trong Đức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp, chiếu theo chương trình tiền định của Đấng tác thành mọi sự theo như ý Mình sở định, hầu cho chúng ta ca tụng vinh quang Người, chúng ta là những người đã đặt niềm hy vọng trước trong Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ có phúc hơn các người nữ. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 1, 26-38
"Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!"
Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.


SUY NIỆM : NÀY TÔI LÀ N TÌ CHÚA
Ngày 08 tháng 12 năm 1854 Đức Thánh Cha Piô IX đã long trọng công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội qua thông điệp “ Ineffabilis Deus”. Bốn năm sau, khi hiện ra với thánh nữ Bernadetta tại hang đá Lộ đức, chính Đức Mẹ đã tái khẳng định: “ Ta là Đấng Vô nhiễm nguyên  tội”. Vào ngày này năm ngoái, Giáo hội cũng khai mở năm thánh tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa. Không phải tình cờ mà Giáo hội cử hành phụng vụ tôn kính Mẹ Vô nhiễm thai trong mùa vọng. Và cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Đức Thánh Cha Phanxicô chọn ngày lễ hôm nay để mở cửa năm thánh tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa. Mẹ Maria Vô nhiễm chính là Evà mới đã chiến thắng con rắn xưa, mở ra cho chúng ta kỷ nguyên cứu độ, để cùng với Giáo hội chúng ta sống tâm tình mùa vọng mong chờ Đấng Cứu thế, Đấng sẽ đến trong ngày cánh chung để hoàn tất ơn cứu độ theo hoạch định của Chúa Cha. Đồng thời Mẹ cũng được gìn giữ khỏi vết nhơ nguyên tội để cưu mang Đức Giêsu, Đấng đã đến trần gian nhằm diễn bày lòng thương xót Chúa cho nhân loại tội lỗi. Mẹ Đấng Cứu thế cũng chính là Mẹ của Lòng Thương Xót (Mater Misericordiae).
Sống trong Thần khí
Thiết nghĩ, chúng ta không cần trưng ra những lý chứng thần học dẫn đến việc Giáo hội công bố tín điều Mẹ Vô nhiễm thai mà chúng ta mừng kính hôm nay. Giáo hội chọn các bài đọc trong phụng vụ của ngày lễ để mời gọi chúng ta chiêm ngắm dung mạo Đức Maria như một nữ tỳ khiêm hạ, sống dưới tác động Thần khí và luôn để Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Mẹ là khuôn mẫu tuyệt hảo giúp chúng ta đi sâu vào tâm thức mùa vọng chờ mong Chúa đến. Bài Tin mừng hôm nay thuật lại biến cố truyền tin, một sự kiện quan trọng mở ra cho nhân loại một trang sử mới, đó là kỷ nguyên ơn cứu độ. Đức Maria chỉ là một cô thôn nữ quê mùa chất phác, không học thức, không quyền quý cao sang. Vì vậy Mẹ hoàn toàn ngỡ ngàng trước lời cầu ngỏ của thần sứ Gabriel: “ Việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1,34). Có vẻ như Đức Maria bối rối và thoáng chút sợ hãi. Nhưng thần sứ nói với Mẹ: “ Hỡi Maria đừng sợ, vì cô đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Trong Tin mừng khá nhiều lần Chúa Giêsu cũng nói với các học trò để trấn an các ông: “Đừng sợ, vì Ta đã thắng thế gian” (Ga 16,33); “Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn anh em” (Mt 10, 28); “Hãy trỗi dậy, đừng sợ” (Mt 17, 8)… Đây không phải là những liệu pháp mang tính tâm lý, nhưng đó là lời Chúa Giêsu mời gọi các học trò đi sâu vào cảm thức đức tin, tín thác vào Thiên Chúa và quyền năng của Ngài. “Thầy đây, có phải ma đâu, đừng sợ” (Mt 14, 27). Chỉ những tâm hồn thực sự sống trong ân sủng và tin tưởng nơi Chúa mới có được bình an và thoát khỏi sợ hãi. Ngược lại, nếu chúng ta bị cuốn hút bởi những bóng ma của tiền bạc, của lạc thú hay danh vọng phù vân, chúng ta sẽ luôn ngập chìm trong khiếp sợ. Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô đã viết: “Hướng đi của Thần khí là sự sống và bình an”(Rm 8,6). Đức Maria đã được Thánh thần phủ ngập và Mẹ hoàn toàn để Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên cô và quyền năng Đấng Tối cao sẽ phủ bóng trên cô” (Lc 1,35). Vì thế, khi mở lòng ra đón nhận Thần khí và ngoan thuần để Thánh Thần hướng dẫn, Mẹ đã hoàn toàn quy thuận thánh ý Thiên Chúa và luôn sống trong bình an: “ Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Chúa muốn” (Lc 1,38).
Đây chính là khuôn mẫu đức tin tuyệt hảo để chúng ta sống tinh thần mùa vọng mà Giáo hội mời gọi. Sách Tông đồ công vụ cũng thuật lại bầu khí cầu nguyện của Đức Maria cùng các tông đồ sau khi Chúa về trời. Kết quả, Thánh Thần đã xuống trên các Ngài, để từ đó, các tông đồ ra đi mọi nơi quảng bá Tin mừng Phục sinh, và Giáo hội bắt đầu triển nở từ đây.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2, khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng của Ngài, cũng gửi đi bức thông điệp đầu tay với tựa đề “Đừng sợ”. Ngài cũng muốn lập lại tâm tình tín thác của Đức Maria, luôn để Thánh Thần hướng dẫn, và Ngài không bao giờ sợ hãi giữa bao sóng gió dồn dập xảy đến. Ngài cũng mời gọi chúng ta khi đang sống trong mùa vọng lớn, chúng ta cũng hãy sống khiêm tốn như Đức Maria để chờ mong Chúa đến với tâm hồn ngập tràn niềm vui và an bình (xem Tông huấn Tertio Milennio Adveniente).
Đức Maria, Evà mới
Trong thư Rôma, thánh Phaolô đã nhắc đến tội nguyên tổ: “ Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập thế gian, và tội lỗi gây nên sự chết” (Rm 5, 12). Tội đầu tiên do Ađam gây ra, với sự đồng thuận của Evà. Nhưng khi Đức Giêsu đến trần gian, Ngài đã đóng vai trò của Ađam mới để khai mào kỷ nguyên ơn cứu độ với sự đồng thuận của Evà mới là chính Đức Maria. Trong bài đọc thứ nhất, tác giả sách khởi nguyên thuật lại cho chúng ta câu chuyện về tội nguyên tổ mà Giáo hội trong đêm Thứ Bảy tuần thánh vẫn gọi là “tội hồng phúc” (bài Exultet). Tại sao ? Những trang đầu tiên của bộ Kinh thánh đã công bố cho chúng ta một tin mừng : ‘Dòng dõi người nữ sẽ đạp dập đầu con rắn’. Những trang cuối cùng trong bộ Sách thánh cũng nhắc lại cho chúng ta Tin mừng này: ‘Người nữ khải huyền sẽ chiến thắng con rồng lửa và ném nó xuống biển sâu’. Hình ảnh sự chiến thắng của ‘Người Phụ Nữ’ là biểu tượng nói về cuộc vinh thắng cuối cùng của Con chiên Khải hoàn. Trong đó, vai trò của Đức Maria rất cần thiết và quan trọng, giống như vai trò của Đấng Đồng Công Cứu chuộc. Mẹ đã tự nguyện quy thuận thánh ý Chúa với lời thưa xin vâng để kế hoạch cứu thế được thực hiện, và cuộc chiến thắng con rồng lửa khởi đầu từ đây. Vì thế, trình thuật truyền tin Giáo hội đọc lại trong phụng vụ hôm nay mang chở ý nghĩa sâu xa của tin mừng này. Hình ảnh người nữ trong sách Khải Huyền ám thị Giáo hội là hiền thê của Đức Giêsu, nhưng cũng không sai khi chúng ta áp dụng vào vai trò của Đức Maria. Ơn cứu độ mà Đức Giêsu khai mở chính là cách diễn bày lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đoạn thánh thi thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Ephêsô mà Giáo hội đọc lên hôm nay diễn tả mầu nhiệm cao cả này : “ Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Ngài ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Ngài”. Vì thế đặc ân Vô nhiễm nguyên tội gắn liền với chức phận làm Mẹ Đấng Cứu chuộc, và Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đã không ngần ngại gọi Mẹ là ‘Mater Misericordiae’, Mẹ của Lòng Thương xót. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Đức Thánh Cha Phanxicô chọn ngày lễ Mẹ Vô nhiễm để mở cửa năm thánh tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.
Kết luận
Vào năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 tiếp ông Gorbachop và bà Raissa, phu nhân của ông ta, tại điện Vatican. Lúc bấy giờ Gorbachop là Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên xô, lãnh tụ của một cường quốc vào thời điểm ấy. Sau buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha trao tặng ông Tổng bí thư một cuốn Kinh thánh với hàng chữ bên ngoài “ Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Chúng ta biết dụng ý của Đức Thánh Cha muốn ám thị điều gì. Quay sang bà Raissa, vị Thánh Giáo hoàng tặng bà một cỗ tràng hạt với hàng chữ đi kèm “ Nữ Vương ban sự bình an”. Đức Thánh Cha muốn nói cho cả thế giới biết rằng, hòa bình thật sự nhân loại có thể kiến tạo được không phải do tiền bạc, do vũ khí hay sức mạnh quân sự. Nhưng  chúng ta phải học hỏi nơi Đức Maria và sống khiêm tốn như Ngài để có được hòa bình trên thế giới cũng như sự bình an nơi tâm hồn mỗi người. Thánh Phaolô rất có lý khi diễn tả :“Hướng đi của Thần Khí  là sự sống và bình an” (Rm 8,6). Mẹ đã hoàn toàn để Thần Khí hướng dẫn, vượt qua mọi sợ hãi, luôn sống ‘đẹp lòng Thiên Chúa’ và ngập tràn bình an trong tâm hồn. Đó là khuôn mẫu nội tâm cho tất cả mọi người chúng ta noi theo.
 Lạy Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội là Mẹ Đấng Cứu thế, cũng là Mẹ của Lòng Thương xót, xin cầu cho chúng con.
Lm. GB. Trần Văn HàoLời Chúa Mỗi Ngày
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Năm ABC
Bài đọc: Gen 3:9-15, 20; Eph 1:3-6, 11-12; Lc 1:26-38.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Khiêm nhường và vâng phục Thiên Chúa là hai chìa khóa chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Nhiều tác giả đã ví cuộc đời con người như một giao tranh giữa sự thiện và sự ác, giữa sự thật và sự gian manh, giữa ánh sáng và bóng tối, và giữa sự sống và sự chết. Điều quan trọng nhất là làm sao con người có thể chiến thắng trong cuộc chiến tại thế gian này?
Các Bài Đọc hôm nay muốn chúng ta học hỏi cẩn thận hai mẫu gương chiến bại và chiến thắng của các tiền nhân. Trong Bài Đọc I, ông Adong và bà Evà đã bị thảm bại vì những lời cám dỗ điêu ngoa của con rắn. Nó khơi dậy tính kiêu ngạo để ông bà bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Hậu quả là ông bà phải xa cách và lẩn trốn Thiên Chúa. Trong Bài Đọc II, nhờ sự khiêm nhường và vâng phục Thiên Chúa của Đức Kitô qua biến cố Nhập Thể, con người đã nhận được hết ơn này đến ơn khác: được tha tội, được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, và được hưởng đầy tràn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Phúc Âm, nhờ sự khiêm cung và vâng phục Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ được Vô Nhiễm Nguyên Tội, được làm Mẹ Thiên Chúa, và qua Mẹ, lời hứa ban Đấng Cứu Độ của Thiên Chúa được thành tựu.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.
1.1/ Tội của Adam và Eve làm con người xa cách Thiên Chúa: Khi con người chưa phạm tội, con người có mối liên hệ tốt đẹp với Thiên Chúa, với tha nhân, và với các tạo vật của Thiên Chúa. Khi con người phạm tội, các mối liên hệ này đều bị thiệt hại.
(1) Con người sợ hãi và lẩn tránh Thiên Chúa: Khi Ngài đi tìm con người sau khi họ đã phạm tội, Ngài hỏi họ: "Ngươi ở đâu?" Con người thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn." Sự trần truồng làm cho con người bị xấu hổ và lẩn tránh Thiên Chúa; điều này đã không xảy ra trước khi con người phạm tội. Tội lỗi làm cho con người xấu hổ và sợ hãi khi phải đối diện với Thiên Chúa. Đức Chúa tiếp tục hỏi con người: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?" Tội nguyên tổ là tội kiêu ngạo và không vâng phục Thiên Chúa. Con người muốn được như Thiên Chúa để khỏi phải vâng phục những lệnh truyền của Ngài.
(2) Tội lỗi làm tổn thương đến mối liên hệ giữa con người với tha nhân: Trước khi phạm tội, con người yêu thương và tin tưởng lẫn nhau; nhưng sau khi phạm tội, con người nghi ngờ và đổ lỗi cho nhau. Con người thưa với Thiên Chúa lý do của sa ngã: "Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn." Điều này cũng bao gồm việc con người đổ lỗi cho Thiên Chúa: vì Ngài cho con người đàn bà, con đã nghe theo và phạm tội.
(3) Tội lỗi làm rạn nứt mối liên hệ giữa con người với các tạo vật của Thiên Chúa: Theo thánh Thomas Aquinas, trình thuật hôm nay giả định sự sa ngã của các thiên thần. Tác giả muốn dùng hình ảnh của rắn để tượng trưng cho Satan, vì những gian manh và lừa đảo của nó. Ngay từ đầu chương, tác giả đã nói lên điều này: "Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng'' (Gen 3:1). Sự gian manh này cũng được tỏ bày hai lần trong việc con rắn bẻ cong sự thật trong mẩu đối thoại với bà Evà: Lần thứ nhất, rắn hỏi thử người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo: Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không'' (Gen 3:2)? Tội lỗi bắt đầu bằng việc bẻ cong sự thật. Lần thứ hai, rắn thuyết phục người đàn bà bằng hai ngụy thuyết: thứ nhất, không có sự chết chóc; thứ hai, phần thưởng khi ăn được là sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện, ác, mà không cần tùy thuộc vào Thiên Chúa.
Đây là cám dỗ muôn đời của nhiều người, họ không muốn nghe ai giảng về luân lý hay bắt họ phải làm gì, tránh gì; nhưng muốn tự họ có quyền xác định điều thiện ác, theo tiêu chuẩn và lề lối suy nghĩ của họ. Bà Evà bị xiêu lòng vì dáng vẻ bên ngoài hấp dẫn của trái cây và ước mong được biết thiện ác như Thiên Chúa, nên đã ăn và đưa cho ông Adong cùng ăn. Khi ông bà nhận ra đã bị rắn lừa dối thì đã quá muộn màng (Gen 3:4-7). Khi Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế?" Người đàn bà đổ lỗi cho rắn: "Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn."
1.2/ Mối thù giữa Satan và con người: Trước tiên, Thiên Chúa tuyên án phạt cho con rắn, vì nó là nguyên nhân của tội: "Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.'' Sau đó, là án phạt cho con người, qua sự giao chiến liên tục giữa rắn và con người. Sự giao chiến này được xảy ra trong hai lãnh vực:
(1) Giữa rắn và Người Phụ Nữ: Trình thuật hôm nay có liên quan đến con Mãng Xà và Người Phụ Nữ trong Sách Khải Huyền (Rev 12:1-18). Các học giả dễ đồng ý con Mãng Xà là hiện thân của Satan; nhưng bất đồng trong việc nhận diện Người Phụ Nữ, khi phân tích đoạn văn của Sách Khải Huyền. Một số cho Người Phụ Nữ là Đức Mẹ Maria, số khác cho là Mẹ Giáo Hội. Chúng tôi không thấy có gì mâu thuẫn cả, vì cả hai đều có thể chấp nhận được: Mẹ Maria luôn đồng hành với Giáo Hội trong việc giao chiến với quyền lực của Satan.
(2) Giữa dòng giống của rắn và dòng giống người ấy: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." Tuy luôn phải giao chiến; nhưng Thiên Chúa đã ngụ ý phần chiến thắng sẽ về phía miêu duệ của Người Phụ Nữ qua việc ám chỉ "dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi;" và sự vô vọng của rắn "và mi sẽ cắn vào gót nó." Miêu duệ của Người Phụ Nữ trước tiên ám chỉ Đức Kitô, và sau đó, những ai thuộc về Ngài.
2/ Bài đọc II: Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô.
2.1/ Đức Giêsu Kitô là Adam mới.
(1) Nguồn gốc của ơn thánh: Tác giả Thư Ephêsô cho chúng ta biết nguồn gốc và ý nghĩa của ơn thánh, khi ông tuyên xưng: "Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần." Ơn thánh phát xuất từ Thiên Chúa, được ban qua Đức Kitô, nhờ công nghiệp của Người. Ơn thánh cũng chính là muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần: ơn bảy nguồn là nguyên nhân sinh ra mười hai hoa quả của Thánh Thần.
(2) Những đặc quyền con người được thừa hưởng: Vì công nghiệp của Đức Kitô qua biến cố Nhập Thể, Thương Khó và Phục Sinh của Người, con người được thừa hưởng những đặc ân như sau:
+ Được trở nên tinh tuyền, thánh thiện: "Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người."
+ Được trở nên các nghĩa tử của Thiên Chúa: "Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô."
+ Được ngợi khen Thiên Chúa: "Để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu."
2.2/ Đức Kitô mang lại vinh quang cho con người: Vì sự sa ngã của ông Adong, con người bị luận phạt và bị chết; nhưng nhờ sự tuân phục của Đức Kitô vào Thiên Chúa, con người được tha thứ mọi tội, được hưởng tràn đầy ơn thánh, và được sống muôn đời. Đây là Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa có từ trước muôn đời, chỉ được mặc khải cho con người khi Đức Kitô xuống thế. Tác giả Thư Ephêsô diễn giải như sau: "Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người."
3/ Phúc Âm: Đức Kitô nhập thể nhờ lời thưa "Xin Vâng" của Đức Trinh Nữ Maria.
3.1/ Thiên Chúa chọn Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế: Trước tiên, chúng ta cần xác định câu 26 trong trình thuật hôm nay là Lời Giới Thiệu tổng quát của Luca trước khi đi vào chi tiết của biến cố Truyền Tin. Điều này giúp chúng ta tránh được việc thắc mắc: Tại sao Mẹ trả lời "không biết đến chuyện vợ chồng" trong câu 34, lại còn "đã thành hôn với một người tên là Giuse" trong câu 26.
Có thể nói hầu hết các danh hiệu của Đức Mẹ mà Giáo Hội tuyên xưng qua các thời đại, có nguồn gốc trong các chi tiết của biến cố Truyền Tin:
(1) Mẹ Maria là Đấng đầy tràn ân sủng và Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ, như lời sứ thần Gabriel chào Đức Mẹ: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."
(2) Mẹ Maria luôn đẹp lòng Thiên Chúa: Sứ thần nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa." Điều này chứng tỏ Mẹ luôn sạch tội.
(3) Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa: "Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao." Hiển nhiên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu là Con Đấng Tối Cao.
(4) Mẹ là người đem lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ tới chỗ thành tựu: "Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Jacob đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
3.2/ Xung đột giữa ý của Thiên Chúa và của Maria: Khi được biết ý của Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel, Mẹ Maria cũng trình bày cho sứ thần ý muốn của Mẹ là muốn sống cuộc đời thánh hiến: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần mặc khải cho Mẹ Maria biết cuộc thụ thai kỳ diệu, không giống như bất cứ cuộc thụ thai nào trong lịch sử nhân loại: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.''
Điều này có nghĩa Mẹ mang thai mà vẫn còn đồng trinh, như đã được tiên báo trước bởi tiên tri Isaiah 7:14, và được nhắc lại bởi Matthew 1:23. Thánh Luca xác định điều này bằng chứng từ của sứ thần Gabriel: "Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Nếu Thiên Chúa có thể cho một người sinh con trong lúc tuổi gìa như Abraham và Sarah, như mẹ của Thủ-lãnh Sampson, như mẹ của Tiên-tri Samuel, hay như Zachariah và Elisabeth trong trình thuật hôm nay, Ngài cũng có thể làm cho Mẹ Maria mang thai con của Ngài và vẫn đồng trinh.
3.3/ Lời thưa "Xin Vâng" của Đức Maria: Câu trả lời của Mẹ dạy chúng ta hai điều: Thứ nhất là thái độ khiêm nhường của Mẹ Maria khi nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa!'' Thứ hai là thái độ vâng lời làm theo ý Chúa của Mẹ Maria: "xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Với hai thái độ thích đáng này, Mẹ đã cưu mang Đức Kitô và khai mào kỷ nguyên cứu độ cho nhân loại.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Hậu quả của tội lỗi là do lòng kiêu ngạo và sự bất tuân lệnh Thiên Chúa của ông Adong và bà Evà. Chúng ta phải cố gắng hết sức khử trừ hai tội nguy hiểm này.
- Hiệu quả của ơn phúc tuôn tràn trên con người là do tình thương của Thiên Chúa, sự khiêm nhường và làm theo thánh ý Thiên Chúa của Đức Kitô và Mẹ Maria.
- Chúng ta vẫn còn đang phải chiến đấu với Satan và đồng bọn của hắn, vì đó là mối thù truyền kiếp; nhưng chúng ta được hứa sẽ chiến thắng, nếu chúng ta khiêm nhường và làm theo thánh ý Thiên Chúa như Đức Kitô và Mẹ Maria.
Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Thứ Tư, ngày 07 tháng 12 năm 2016

Sám Hối

Sám Hối

Trong sa mạc hoang liêu
Gioan vị ngôn sứ
Kêu gọi người sám hối
‘Hãy dọn đường cho Chúa
Hãy mở lối Người đi’.

Hòa Giang bao người đến
Sa mạc đã nở hoa
Gục đầu xin sám hối
Gột rửa bao tội đời.

Thời gian không chờ đợi
Ngày Chúa đến đã gần
Người ơi mau thay đổi
Để đón chờ hồng ân.

Mùa Vọng 2016
Nguyễn Thái Hùng

Đọc sách tin Mừng theo Thánh Mát-thêu

Đc sách tin Mng theo Thánh Mát-thêu

Chu trình Phng V đưa chúng ta tr li vi Tin Mng theo thánh Mát-thêu trong năm 2017. Xin gi bn đc ít hàng có th giúp vic đc sách Tin Mng này hng thú hơn.
M sách TâƯớc, chúng ta thy ngay sách Tin Mừng theo thánh Mát-thêu đng đu bn sách Tin Mng. S dĩ thế là vì hai lý do. Mt là theo truyn thuyết thì thánh Mát-thêu là ngườđu tiên viết sách Tin Mng bng tiếng A-ram, tc là th tiếng người Do Thái thi Chúa Giê-su s dng, ngày nay còn tn ti trong ngôn ng phng v ca Hi Thánh Sy-ri-a. Tuy nhiên chưa ai tìđược bn gc bng tiếng A-ram. Hai là sách Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, như thy trong bn sách TâƯớc bng tiếng Hy-Lp, có tính cách sư phm trường lp, ging như mt th bn giáo lý, li ging dy ca Chúđươc ghi thành năm bài ging, đt xen k vi phn k chuyn. Vì thế rt tin dng cho người rao ging Tin Mng, dy giáo lý. Thánh Đa-minh ch mang theo cun Tin Mng này trong b, khi đi rao ging khđóđây.
Hai chương đu k v ngun gc cĐc Giê-su trong dòng dõÁp-ra-ham và Đa-vít, vi chuyn b Hê-rô-đê tìm giết và phi trn sang Ai-cp, ri tr v đt It-ra-en,  gi nh chuyn dòng dõÁp-ra-ham di cư sang Ai-cp, b bách hi, ri Thiên Chúa sai ông Mô-sê đưa ra khi Ai-cp.
Hai chương này không nhm tha mãn tò mò ca chúng ta v thi thơ u ca Chúa Giê-su, nhưng là m ra mt cái nhìn v mu nhiĐc Giê-su Ki-tô, Thiên-Chúa--cùng-chúng-ta”, qua li trích dn sách I-sai-a 7, 14 (Mt 1, 22). Li trích dđu tiên này là chìa khóđưa chúng ta vào Tin Mừng Đc Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: cách nhìn mu nhiĐc Giê-su Ki-tô và đi sng môđ c chiu kích cá nhân và cng đoàn Hi Thánh.
Sách Gia-phả” ca Chúa Giê-su m đu nêu danh hai v t ph Đa-vít và Ap-ra-ham, theo chiđi lên, như mt tđ. Ri bđu k t Áp-ra-ham như đim khđu, đi xung tĐa-vít, t Đa-vít xung thi lưđy Ba-bi-lon, t lưđy Ba-bi-lon ti Chúa Giê-su, như đim kết thúc. Sau đó là li tng kết: ba giai đon, mi giai đon 14 đi.
Nhưng đếm k li thì chúng ta thy t thi lưđy ti Giu-se ch có mười hai đi, Chúa Giê-su là đi th mười ba, thế là chúng ta b ông Mát-thêu người thu thuế” che mt khi lướt tay trên bàn tính. Chúng ta đếm k và hi li: Ông có đếm lm không đy?” Ông s mm cười tr li: Cân, đo, đong, đếm và bn phép tính cng, tr, nhân, chia thuc ngh thu thuế ca ta, làm sao lđược! Nhưng nghnghip cũng dy ta biết cách đếm theo ý mình, mun cho đ là đ, mun cho thiếu là thiếu! Ta tr ngh đ th tài con thôi. Con gii lm, con nhn ra cách đếm ca ta, không phi ai cũng nhn ra đâu. Nhưng con có biết ti sao ta lđếm kiđó không? Con thông minh tinh mt, nhn ra thì ta gii thích cho con nhé! Giông Giu-se và Chúa Giêsu có mt khong trng, bi vì ông Giu-se không sinh ra Chúa Giê-su, mc dù ông là chng ca bà Maria, do bà này mà Đc Giê-su được sinh ra, gi là Ki-tô” (Mt 1, 16). Đc k thì con thđã bn l trên ta nhc ti bn người ph n khác nhau, vi công thc m rng: ông A sinh ra ông B do bà C”; trong khi k v cáông khác thì ta k vn gông A sinh ông B”. Đếđây ta li phá l mà k Ông Giu-se là chng bà Maria, do bà này mà Đc Giê-su được sinh ra”; c ýgây thc mc cho ngườđc, đ h chú ý tìm hiu xem ti sao ta li phá l như vy. Sau cái bn kết toán nhanh gn làm con hoa mt thì ta mi gii thích ti sao. Con đc tiếđi.
Ba chui 14 kế tiếp nhau t Áp-ra-ham ti Chúa Giê-su. S đđn xuyên thi gian mười tám thế k chng t là Thiên Chúđã điu khin dòng lch s theo kế hoch ca Ngài. Nhưng ti sao dòng lch s li ni Chúa Giê-su vĐa-vit và Áp-ra-ham? Vì đó là hai v đã nhđược nhng li ha mà Thiên Chúa sp thc hin nơi Chúa Giê-su Ki-tô. T ph Áp-ra-ham nhđược li ha gm ba điu: mt miđt, mt dòng dõi và phúc lành cho muôn dân (St 12, 1-3; 15, 5; 17, 1-6; 22, 16-18). V li ha cho mt miđt, thì đến khi ông Áp-ra-ham chếông cũng ch s hu có mt mnh đđã mua làm phn m cho bà v (St 23, 17-20). Li ha cho mt dòng dõi làông trăn tr đi ch, my ln Thiên Chúđến cng c lòng tin cho ông (St 15; 17, 15-22; 18, 9-15). Mãi ti khi đy trăm tuông mi sinhđược I-xa-ác (St 21,1-7). Ri Thiên Chúa li bông đem I-xa-áđi tế l cho Ngàtrên ngn núi Ta s ch cho ngươi” (St 22, 2). Ông cũng sn sàng làm theo. Nhưng phút chót Thiên Chúđã cn tay ông, trlđa con duy nht cho ông, và long trng tuyên li li ha cho ông có dòng dõđông đúc và nên phúc lành cho muôn dân (St 22, 16-18).
T ph Đa-vít cũng nhđược mt li ha liên quan ti dòng dõi: “muôn đời làm vua” (2 S 7,5-16). Gia mt cơn khng hong tuyt vng thi vua A-khát, thì Thiên Chúa sai ngôn s I-sai-a cho vua mt du hiđ khi mt lòng tin (Is 7, 14). Mc du vy, vương quc ca nhà Đa-vít vn b tiêu dit vi cuc lưđy Ba-bi-lon, và t đó chng có người nào trong dòng dõĐa-vít lên ngôi vua na. Thách đln. Phi chăng li ha ca Thiên Chúđã không được thc hin?
Mát-thêu cho thy li hy cũng thành tu nơi Chúa Giê-su Ki-tô. Dòng dõĐa-vít không còn ngôi vua, nhưng vn tn ti. Ông Giu-se thuc dòng dõĐa-vít. Ông là chng ca bà Maria, do bà mà Đc Giê-su được sinh ra gi là Ki-tô. Bà th thai do quyn năng Thánh Thn, nhưng sinh con trong nhà Đa-vít, và ông Giu-se chng bà đt tên cho người con trai do bà sinh ra. Thế là li ha do I-sai-a công bcho nhà Đa-víđuc thc hin mt cách siêu phàm, vượt trên mi tưởng tượng ca loài người. Khi I-sai-a công b li hy thì người ta chưa th hiu hết nhng gì bao hàm trong đó. Trong bn văn tiếng Hip-ri thì người mang thai không nht thiết là trinh n, có th ch là mt người n tr tui. Nhưng bn Hy-lp thì đã dùng t parthenos” có ý nghĩa rõ rt là TRINH N. S thn gii thích cho ông Giu-se. Ông Giu-se thc dy lin thi hành lnh đã nhn: ông rước v v nhà, bà sinh con trai, ông đt tên cho con tr là Giê-su như li s thđã báo. Mát-thêu kết lun bng vic khng đnh và trích dn Is.7, 14: “Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh h mt con trai, người ta s gi tên con tr là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa--cùng-chúng-ta.
Mát-thêu li gây cho ta mt thc mc na. Ta c đến hông: I-sai-a loan báo “tên con trẻ là Em-ma-nu-en” cơ màÔng s mm cười bo: Con đc tiếđi, hi sau s rõ!
Li ha cho Đa-vít không th nào thành s tht bao lâu vn là nhng con người phi chết kế tiếp nhau lên ngôi. Tính t thi lưđđến nay đã hơn hai mươi lăm thế k, chng h có vương quc caĐa-vít, cũng chng có ngườì nào thuc dòng dõĐa-vít lên làm vua. Chúa Giê-su s b chế diu như là vua, ri b đóng đinh vi danh hiVua Người Do Thái”. Sau khi sng li, Chúa nhn các môđ vGa-li-lê, h s gp Ngà đóMười mt môđ đi ti min Ga-li-lêđến ngn núi Chúa Giê-su đã truyn cho cáông đến Đc Giê-su đến gn, nói vi cáông: Thđã được trao toàn quyn trên tri dướđt. Vy anh em hãđi và làm cho muôn dân tr thành môđ, làm phép ra cho h nhân danh Cha và Con và Thánh Thn, dy bo h tuân gi mđiu Thđã truyn cho anh em. Và đây Th cùng anh em mi ngày chođến tn thế” (Mt 28, 16-20). Li ha cho Đa-víđược thc hin vượt sc tưởng tượng ca loài người nh Đng Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, chính là Đc Giê-su do Trinh N Maria sinh hbi quyn năng Thánh Thn, nay được trao mi quyn trên tri dướđt.
Đếđây thì li ha cho Ap-ra-ham cũng được thc hin mt cách bt ng. Ta tung dòng dõÁp-ra-ham kết thúc vi Chúa Giê-su. Không. Dòng dõy còn tiếp tc bng cách tr nên phúc lành cho muôn dân: muôn dâđược chúc phúc vì được tr thành dòng dõi Ap-ra-ham, nh tr thành môđ cĐng Em-ma-nu-en. Thiên Chúđã long trng nhc li li hy sau khi Ap-ra-ham đem con lêngn núi Thiên Chúa s ch cho ông đ tế l; Chúa Giê-su đến gp các môđ trên ngn núi Chúa đã truyn”, đ công b Ngài là Em-ma-nu-en và sai cáông đlàm cho muôn dân tr thành môđ”.
Điu này còđuc gi lên trong câu chuyn sáng ngày th nht trong tun, hai bà cùng tên là Maria đi ra m, thy thiên s lt tng đá lp ca m, ngi lên trên và báo tin: “Người không cò đây, vìNgườđã tri dy như li Ngườđã nói”. Câu chuyn gi nh hai bà đ bên Ai-cđã trái lnh Pha-ra-ô đ cho các tr Hip-ri sng. Khi b hi thì h tr li: Đàn bà Hip-ri kho lm, bà đ chưa ti nơi thì h đãsanh ri” (Xh 1, 19). “Maria” li là tên người ch ca Mô-sê đã rình xem chuyn gì s xy ra cho em mình, rđ ngh giúp công chúa tìm vú nuôi cho em bé Môsê. Trong mch văn này, vic lãnh đo Do Tháđã niêm phong ca mđt lính canh đ không cho Chúa Giê-su ra khi m, gi nh lnh ca Pha-ra-ô không cho con trai Hip-ri được sng. Đc Giê-su là dòng dõi Ap-ra-ham sinh bi quyn năng Thánh Thn, sng li bi quyn năng Thánh Thn nên không gì ngăn cđuc. Muôn dân s tr thành môđ ca Chúa Giê-su, dòng dõi mi ca Ap-ra-ham, bi Thánh Thn mà h đón nhn nh đc tin và phép ra.  Nơi Chúa Giê-su Ki-tô, c li Thiên Chúa ha cho Đa-vít và li Thiên Chúa ha cho Ap-ra-ham được thành s.
Bkết toán vi ba chui 14 cũng tr nên rõ nghĩa. Ba chui 14 tc là 6 x 7. Con s 7 ch s tròđy. Sáu ln s 7 cho thy còn thiếu. Chúa Giê-su mi làm cho tròđy. Vi Chúa Giê-su, dòng dõi Ap-ra-ham mi tht s đông đúc như sao tri cát bin, và s tn ti cho đến tn thế, bao trùm muôn dân.
Sut sách Tin Mng này, Mát-thêu dùng công thc trích dĐiy xy ra đ ng nghim li ngôn s” đ cho thy màu nhiĐc Giê-su Ki-tô đã được các sách CƯớc báo trước, nh thế màchúng ta nhn ra Ngài là Thiên-Chúa--cùng-chúng-ta” trong cuc sng trên trn gian, kh nn và phc sinh vinh hin, và mãi mãi là Thiên-Chúa--cùng-chúng-ta”. 
H qu th nht ca màu nhim này là chúng ta đang sng trong Giao Ước Mi như I-sai-a đã loan báo:
Ánh sáng ban ngày của ngươi sẽ không còn là mt tri na,
và ban đêm ngươi chẳng cầ
đếánh trăng soi.
Đức Ch
úa s là ánh sáng vĩnh cu chiếu soi ngươi,
ánh quang huy của ngươi l
à Thiên Chúa ngươi th.
Mặt trời của ngươi sẽ kh
ông bao gi ln,
mặt tr
ăng ca ngươi cũng chng h tàn,
vì Đức Ch
úa s là ánh sáng muôđi cho ngươi” (Is 60, 19-20).
H qu th hai ca màu nhim này bao trùm mi chiu kích ca cuc sng chúng ta, vì chúng ta sng trong ánh sáng cThiên-Chúa--cùng-chúng-ta”.
Giu-se Nguyn công Đoan, S.J.
Đây là li dn nhp ca cun sách sp xut bn vi nhan đ T ĐÁY LÒNG (Antôn&Đuc Sáng) nhm giúđc và cu nguyn vi Tin Mng theo thánh Mát-thêu.